اخبار ثبت نام مرکز

اخبار ثبت نام مرکز (22)

 دانشجویان گرامی جهت آگاهی از اطلاعیه ها و اخبار مربوط به بخش آموزش میبایست فقط از وبسایت مرکز و همچنین برد های نصب شده در مرکز استفاده نمایند.

 

 

 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور http://www.sanjesh.org در خصوص اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كد رشته ‌محل‌هاي پذيرش دوره‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396

1396/07/02

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محل‌هاي پذيرش دوره‌‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي سال تحصيلي 97 – 1396 دانشگاه جامع علمي ـ ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:

الف) بر‌اساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش ‌دوره‌‌هاي مذكور از بين داوطلباني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي ‌و ظرفيت‌هاي‌ تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.

پذيرفته ‌شدگان لازم است از روز سه شنبه مورخ  96/06/04 براي اطلاع از تاريخ دقيق ثبت‌نام و انتخاب واحد به سايت جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي –كاربردي به نشاني   www.edu.uast.ac.ir   مراجعه و در روزهاي تعيين شده با در دست داشتن مدارك مندرج در بند «ب» و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند.

تذكر مهم:

براساس اعلام نظر معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي - كاربردي و بدليل حذف ظرفيت پذيرش كد رشته محل‌هاي 13263، 13444، 13627، 13832، 14488، 14838، 14895، 14939، 12490، 12577، 14248، 13395، 13719، 11722 و ظرفيت پذيرش آزاد كدرشته 11721 در كد رشته محل‌هاي مذكور داوطلبي به عنوان پذيرفته شده اعلام نخواهد شد.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلي پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن جهت مطابقت.

3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل كاربرگ 101 (گواهي اشتغال به كار)  با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل).

6- اصل كاربرگ 102 (فرم تأييديه معدل) جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.

 7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات3و4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي برادران).

ادامه مطلب...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور ‌http://www.sanjesh.org در‌خصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي‌كدرشته‌محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسی‌فناوری‌و‌کارشناسی‌حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام‌آموزش مهارتي‌دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي سال‌تحصيلي ‌97‌-‌1396

1396/06/30

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396 را به موارد زير معطوف مي‌دارد: 

الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش دوره‌هاي مذکور از بين داوطلباني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.

پذيرفته‌شدگان لازم است از روز سه شنبه مورخ 96/7/04 براي اطلاع از تاريخ دقيق ثبت نام و انتخاب واحد به سايت جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي –كاربردي به نشاني   www.edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهاي تعيين شده با در دست داشتن مدارك مندرج در بند «ب» و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- یک سري تصوير تمامي صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

3- یک برگ تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل كاربرگ 101 (گواهي اشتغال) به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)

6-اصل كاربرگ 103 (فرم تاييديه معدل) جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.

7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌ 4 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).

ادامه مطلب...

پيرو اطلاعيه مورخ 96/4/31 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/5/9) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز پنجشنبه مورخ 96/5/24 بتوانند نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيقدفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذيرش دوره مذكور اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

ادامه مطلب...

 

كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 مي‌رساند، كه ثبت‌نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور از روز دوشنبه مورخ 96/5/2 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 96/5/9 پايان مي‌پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام می توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org ثبت نام نمایند.

کاردانی

کارشناسی 96

ادامه مطلب...

ثبت نام کاردانی و کارشناسی

بدون کنکور و با حداقل شهریه

مرکز علمی کاربردی علوم و فنون قزوین

زمان ثبت نام از تاریخ 95/12/24 لغایت 96/01/11 در تمامی رشته ها مرکز

شروع کلاسها فروردین 1396

برگزاری کلاسها : پنجشنبه و جمعه

لازم به ذکر است پذیرش برای دوره های کاردانی بدون در نظر گرفتن نوع دیپلم

و برای دوره های کارشناسی بدون در نظر گرفتن نوع فوق دیپلم می باشد

سایت مرکز : www.quast.ac.ir

تلگرام مرکز: studentsquast@

شماره تماس:2-32561381 028***09127834213

آدرس مرکز : قزوین محمدیه بلوار تمدن مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین

ادامه مطلب...

 

شماره:46164/95/م

تاريخ:18/10/1395

پيوست:ندارد

 

به: روسای محترم واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی- کاربردی

موضوع: ثبت ­نام با تاخیر و انتخاب واحد پذیرفته­ شدگان بهمن­ ماه سال 96-95

سلام علیکم؛

احتراماً، پیرو نامه­های شماره 29902/95/م مورخ 13/7/95 و 32409/95/م مورخ 28/7/95، در خصوص دستورالعمل ثبت­نام پذیرفته­شدگان کاردانی و کارشناسی نظام آموزش مهارتی سال تحصیلی 1395، به اطلاع می­رساند در تقویم آموزشی مندرج در نامه­های مذکور، مهلت ثبت­نام پذیرفته­شدگان بهمن­ماه سال 1395 تعیین گردیده است. لذا زمان ثبت­نام با تاخیر، انتخاب واحد و ثبت درخواست­های عدم حدنصاب این دسته از پذیرفته­شدگان مطابق جدول زیر می­باشد:

           تقویم زمان­بندی پذیرفته­شدگان بهمن 95 کاردانی و کارشناسی

موضوع تاریخ
ثبت­نام با تاخیر و انتخاب واحد 2/11/95 الی 5/11/95
ثبت درخواست­های عدم حدنصاب 6/11/95 الی 11/11/95

همچنین تاریخ سایر موارد مندرج در تقویم آموزشی مطابق بخشنامه شماره 42161/95/م مورخ 28/9/95 معاونت آموزشی می­باشد.

تذکر: در خصوص امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی دارندگان مدارک معادل لازم است مراکز آموزشی مطابق بخشنامه شماره 35915/95/م مورخ 17/8/95 اقدام نمایند.

شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه مذکور بر عهده روسای واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی- کاربردی می­باشد.

ادامه مطلب...
صفحه1 از3

درباره مرکز

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین با توجه به اهداف دانشگاه جامع و بر اساس نیاز محیط بازار کار بویژه در استان قزوین که دارای شهرک های صنعتی بزرگ می باشد، با ایجاد رشته های تحصیلی توانسته گامی بزرگ را در رشد و شکوفایی جامعه بردارد.