نام و نام خانوادگی

سِمت

محمدرضا بابایی

ریاست مرکز

داود بابایی

مدیریت سنجش و نظارت

مرتضی عسگری

مسئول حراست

طاهره بابایی

مدیریت آموزش و پژوهش

معصومه مهرانی

مدیریت اداری و مالی

روح اله مهاجر

مسئول فناوری اطلاعات

حمید عسگری

کارشناس دانشجویی و فرهنگی

روح الله مهاجر

کارشناس رشته های کارشناسی

آمنه راهنما

کارشناس رشته های کاردانی و مسول بایگانی

سکینه نوروزی

کارشناس فارغ التحصیلان

حمید عسگری

کارشناس مالی

روح اله مهاجر

کارشناس امور اجرای کلاس

فاطمه خمسه

متصدی امور دفتری

حسین عظیمی

کارشناس فنی کارگاه

حسن سیفی

انتظامات

مصطفی واحدی

انتظامات

بهروز لزگی

خدمات

درباره مرکز

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین با توجه به اهداف دانشگاه جامع و بر اساس نیاز محیط بازار کار بویژه در استان قزوین که دارای شهرک های صنعتی بزرگ می باشد، با ایجاد رشته های تحصیلی توانسته گامی بزرگ را در رشد و شکوفایی جامعه بردارد.