اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور ‌http://www.sanjesh.org در‌خصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي‌كدرشته‌محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسی‌فناوری‌و‌کارشناسی‌حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام‌آموزش مهارتي‌دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي سال‌تحصيلي ‌97‌-‌1396

1396/06/30

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396 را به موارد زير معطوف مي‌دارد: 

الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش دوره‌هاي مذکور از بين داوطلباني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.

پذيرفته‌شدگان لازم است از روز سه شنبه مورخ 96/7/04 براي اطلاع از تاريخ دقيق ثبت نام و انتخاب واحد به سايت جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي –كاربردي به نشاني   www.edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهاي تعيين شده با در دست داشتن مدارك مندرج در بند «ب» و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- یک سري تصوير تمامي صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

3- یک برگ تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل كاربرگ 101 (گواهي اشتغال) به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)

6-اصل كاربرگ 103 (فرم تاييديه معدل) جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.

7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌ 4 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).

ادامه مطلب...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور http://www.sanjesh.org در خصوص اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كد رشته ‌محل‌هاي پذيرش دوره‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396

1396/07/02

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محل‌هاي پذيرش دوره‌‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي سال تحصيلي 97 – 1396 دانشگاه جامع علمي ـ ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:

الف) بر‌اساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش ‌دوره‌‌هاي مذكور از بين داوطلباني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي ‌و ظرفيت‌هاي‌ تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.

پذيرفته ‌شدگان لازم است از روز سه شنبه مورخ  96/06/04 براي اطلاع از تاريخ دقيق ثبت‌نام و انتخاب واحد به سايت جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي –كاربردي به نشاني   www.edu.uast.ac.ir   مراجعه و در روزهاي تعيين شده با در دست داشتن مدارك مندرج در بند «ب» و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند.

تذكر مهم:

براساس اعلام نظر معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي - كاربردي و بدليل حذف ظرفيت پذيرش كد رشته محل‌هاي 13263، 13444، 13627، 13832، 14488، 14838، 14895، 14939، 12490، 12577، 14248، 13395، 13719، 11722 و ظرفيت پذيرش آزاد كدرشته 11721 در كد رشته محل‌هاي مذكور داوطلبي به عنوان پذيرفته شده اعلام نخواهد شد.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلي پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن جهت مطابقت.

3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل كاربرگ 101 (گواهي اشتغال به كار)  با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل).

6- اصل كاربرگ 102 (فرم تأييديه معدل) جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.

 7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات3و4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي برادران).

ادامه مطلب...

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور در نظر دارد هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را به منظور ایجاد رقابت سالم و سازنده بین دانشجویان ماهر و خبره برگزار نماید. لذا خواهشمند است مقرر فرمائید با عنایت به فرصت اندکی که سازمان فوق­الذکر برای حضور دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته است نسبت به شناسایی و معرفی دانشجویان ماهر در هر رشته ( با ذکر مشخصات دانشجو و شماره تماس) و با رعایت شرایط سنی( متولدین 75/10/11 و بعد از آن) و با توجه به رشته­های مسابقه به تفکیک هر یک از استان­ها( طبق فهرست پیوست) تا تاریخ 96/6/15 اقدام نمایند تا مقدمات معرفی و ورود آنها به مسابقات فراهم شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه دفتر مسابقات ملی مهارت به آدرس: www.skill.irantvto.ir مراجعه و یا با شماره

تلفن 09126821629 (جناب آقای خلیلی مدیر محترم خدمات آموزشی موسسه مهارت) تماس حاصل نمایند.

 

فهرست رشته های استان قزوین  : کنترل صنعتی-الکترونیک-نگهداری ماشین های سنگین-نجاری-گچکاری-فناوری آب-سنگ تراشی-شبکه های کابلی -کار با صفحات فلزی

 

ادامه مطلب...

شروع ثبت نام وام عتبات دانشجویان از تاریخ  96/06/15  لغایت  96/06/30

1-دانشجویان متقاضی وام عتبات می¬بایست از تاریخ 96/06/15 لغایت 96/06/30 به محل تحصیل خود مراجعه نموده و اقدامات لازم را به عمل آورند.  
2-مبلغ وام عتبات به دانشجویان مجرد 10/000/000 ریال و برای دانشجویان متأهل 15/000/000 ریال افزایش یافته است.

 

ادامه مطلب...

مرکز علوم و فنون قزوین کارگاه تخصصی راه اندازی و شروع کسب و کار  روز چهارشنبه مورخ 96/05/25  ساعت 13 الی 15درسالن اجتماعات مرکز برگزار می نماید.

از اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند . درضمن حضور برای عموم آزاد می باشد.

فراخوان اصلی

ادامه مطلب...

پيرو اطلاعيه مورخ 96/4/31 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/5/9) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز پنجشنبه مورخ 96/5/24 بتوانند نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيقدفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذيرش دوره مذكور اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

ادامه مطلب...

مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین،بیش از 40 پروژه از دستاوردها و توانمندی های دانشجویان فنی و مهندسی خود را در نخستین نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی – کاربردی در بیست و پنجمین سال تاسیس دانشگاه جامع  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به نمایش گذاشت.

photo 2017 08 01 11 45 13photo 2017 08 01 12 08 03

 

ادامه مطلب...

دانشجویان علاقمند می توانند از امروز 10 مرداد (افتتاحیه نمایشگاهتوانمندی­ها و دستاوردهای دانشگاه) لغایت 13 مراد از این نمایشگاه بازدید نمایند.

در ضمن در این نمایشگاه خدمات مشاوره در کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در سالن 14 و 15 ارائه می گردد .

آدرس و نقشه محل برگزاري نمايشگاه

1. درب جنوب غربی: بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - جاده اختصاصی نمایشگاه- ورودی اول

2. درب جنوبی : بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه - روبروی درب اصلی باشگاه انقلاب

3. درب شمالی (ورودی پارکینگ طبقاتی): بزرگراه چمران به سمت جنوب - بعد از پمپ بنزین - مسیر کنار گذر

4. درب شمالی (تردد پیاده): بزرگراه چمران به سمت چهارراه پارک وی - پل عابر پیاده نمایشگاه بین المللی

5. درب شمالی (ورودی شماره 2 پارکینگ طبقاتی): خیابان یمن - خیابان رشید فضل¬الله

پوستر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مرداد 96

ادامه مطلب...

 

كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 مي‌رساند، كه ثبت‌نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور از روز دوشنبه مورخ 96/5/2 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 96/5/9 پايان مي‌پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام می توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org ثبت نام نمایند.

کاردانی

کارشناسی 96

ادامه مطلب...

بدینوسیله به اطلاع اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان می رساند فهرست اولویت های طرح های پسادکتری صنعتی، اولویت های فرصت مطالعاتی صنعتی، سامانه جابجایی کارآموزی دانشجویان و سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در سایت https://industry.msrt.ir   موجود می باشد . علاقمندان می توانند از اطلاعات به روز شده بهرمند گردند.

ادامه مطلب...

درباره مرکز

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین با توجه به اهداف دانشگاه جامع و بر اساس نیاز محیط بازار کار بویژه در استان قزوین که دارای شهرک های صنعتی بزرگ می باشد، با ایجاد رشته های تحصیلی توانسته گامی بزرگ را در رشد و شکوفایی جامعه بردارد.