انتشار : 1400/04/27 بازدید : 1203

پذیرش بدون آزمون مرکز آموزش علمی کاربردی علوم وفنون قزوین

دانشگاه علمی کاربردی شهرمحمدیه در نیمسال مهر 1400 در دومقطع کاردانی وکارشناسی در رشته های فنی ومهندسی و مدیریت وحسابداری ثبت نام می نماید.