انتشار : 1399/05/07 بازدید : 1241

10 مرکز برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی طبق حروف الفبا در سال 1399 معرفی شدند

مرکز علمی کاربردی علوم و فنون قزوین برای سومین بار در کشور در سال های 1388 - 1398 -1399 از بین بیش از650 مرکز دانشگاهی به عنوان مرکز برتر انتخاب گردید

ردیف استان نام مرکز
1 اردبیل مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اردبیل
2 اصفهان مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان
3 اصفهان مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند
4 آذربایجان شرقی مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری تبریز
5 آذربایجان شرقی مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه ماشینسازی تبریز
6 تهران غرب مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت صنعتی کوشا
7 خراسان رضوی مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
8 قزوین مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی صنعتی علوم و فنون قزوین
9 کردستان مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان
10 کرمانشه مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه