قوانین و مقررات پورتال مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین

شرایط و ضوابط عمومی

1. پورتال مرکزی مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین بر اساس مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرایم اینترنتی و قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت میکند. کاربر ضمن استفاده از پورتال مرکزی، متعهد میشود که از کلیه قوانین و مقررات پورتال آگاهی کامل دارد .

2. کلیه حقوق محتوای موجود در سایت محفوظ است و استخراج یا کپی از هر یک از بخش های سایت تنها با کسب اجازه رسمی مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین میسر است. همچنین هرگونه سوء استفاده از نام مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین یا مرکز علمی کاربردی کشور یا استفاده از نام های مشابه که شبهه مشابهت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع است و در صورت وقوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد پیگرد قرار می گیرد.

3. کلیه اطلاعات شخصی کاربران در پورتال مرکزی به جز برای مراجع قانونی ذیصلاح که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده باشد کاملاً محرمانه و محفوظ است و مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین تمام تلاش خود را برای محافظت از اطلاعات شخصی کاربران به عمل می آورد. به همین منظور همه تلاشها برای نفوذ یا تخریب پورتال مورد پیگری قرار می گیرد و در صورت لزوم از طریق مراجع قانوی ذی صلاح اقدام و مورد پیگرد قرار می گیرد.

4. کلیه اطلاعات وارد شده در پورستال مرکزی توسط کاربران باید بصورت صحیح در سامانه وارد شود و در صورت عدم اعتبار و صحت آنها مسئولیت عواقب احتمالی بعدی بر عهده وارد کننده اطلاعات است.