ارتباط با مرکز

ساختمان مرکزی

قزوین - شهر محمدیه بلوار تمدن خ دانشگاه ، مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین، کدپستی: 3491915879

تماس با اپراتور : 02832561381-2

روزهای کاری مرکز یکشنبه لغایت پنجشنبه ساعت 15-8 شماره تماس 09104717900 و 09104715244

فکس : 02832561383

پست الکترونیک : quast1383@yahoo.com

حوزه ریاست : داخلی 218 و 220


تصویر امنیتی