رویداد شتاب استارتاپی صنعت زنبور عسل

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی علوم و فنون با همکاری شرکت تعاونی زنبوردارن قزوین، در نظر دارد رویداد استارت‌آپی "صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن" را با اهداف بسترسازی خلق ایده میان دانشجویان و علاقه‌مندان صنعت زنبور عسل، ...

انتشار : یکشنبه, 14 آذر 1400 بازدید : 1072

مرکزآموزش علمی کاربردی علوم وفنون قزوین میزبان 1800 داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰

کنکور سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط خاص کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای نهم تا دوازدهم تیر در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی در دو حوزه برادارن وخواهران در این مرکز برگزار شد.

انتشار : پنجشنبه, 17 تیر 1400 بازدید : 886

وبینار آموزشی بارویکرد نخبگان فروش

فهرست مطالب: ویژگی فروشندگان برتر اصل پزشکان فروش تکنیک هایی که فروش را چند برابر میکنند روان شناسی فروش لینک شرکت در دوره : http://vc1.uast.ac.ir/qa

انتشار : پنجشنبه, 27 آذر 1399 بازدید : 1073

وبینار آموزشی بارویکرد نخبگان فروش

فهرست مطالب: ویژگی فروشندگان برتر اصل پزشکان فروش تکنیک هایی که فروش را چند برابر میکنند روان شناسی فروش لینک شرکت در دوره : http://vc1.uast.ac.ir/qa

انتشار : پنجشنبه, 27 آذر 1399 بازدید : 1073

رویداد شتاب استارتاپی صنعت زنبور عسل

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی علوم و فنون با همکاری شرکت تعاونی زنبوردارن قزوین، در نظر دارد رویداد استارت‌آپی "صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن" را با اهداف بسترسازی خلق ایده میان دانشجویان و علاقه‌مندان صنعت زنبور عسل، ...

انتشار : یکشنبه, 14 آذر 1400 بازدید : 1072

مرکزآموزش علمی کاربردی علوم وفنون قزوین میزبان 1800 داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰

کنکور سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط خاص کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای نهم تا دوازدهم تیر در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی در دو حوزه برادارن وخواهران در این مرکز برگزار شد.

انتشار : پنجشنبه, 17 تیر 1400 بازدید : 886

آرشیو اخبار

رویداد شتاب استارتاپی صنعت زنبور عسل

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی علوم و فنون با همکاری شرکت تعاونی زنبوردارن قزوین، در نظر دارد رویداد استارت‌آپی "صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن" را با اهداف بسترسازی خلق ایده میان دانشجویان و علاقه‌مندان صنعت زنبور عسل، ...

انتشار : یکشنبه, 14 آذر 1400 بازدید : 1072

مرکزآموزش علمی کاربردی علوم وفنون قزوین میزبان 1800 داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰

کنکور سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط خاص کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای نهم تا دوازدهم تیر در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی در دو حوزه برادارن وخواهران در این مرکز برگزار شد.

انتشار : پنجشنبه, 17 تیر 1400 بازدید : 886

وبینار آموزشی بارویکرد نخبگان فروش

فهرست مطالب: ویژگی فروشندگان برتر اصل پزشکان فروش تکنیک هایی که فروش را چند برابر میکنند روان شناسی فروش لینک شرکت در دوره : http://vc1.uast.ac.ir/qa

انتشار : پنجشنبه, 27 آذر 1399 بازدید : 1073

آرشیو مقالات